Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και τους ψηφιακούς τόπους του Top Fitness.

To Top Fitness είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

TOPFITNESS

Email επικοινωνίας: info@topfitness.gr

Στο TOPFITNESS (εφεξής TF), δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των  υψηλότερων προσδοκιών σας. Για το λόγο αυτό, το TF με σεβασμό στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων ΕΕ 2016/679 ( εφεξής ΓΚΠΔ ή Κανονισμός), παρέχει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μια σύννομη, θεμιτή και διαφανή πολιτική με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και την προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις και/ή στην διαδικτυακή πλατφόρμα.

Με στόχο την επίτευξη διαφάνειας κατά τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με:

-Τί είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,
-Το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,
-Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην παρούσα και άλλες μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός του TF είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και ευεξίας .

Στα πλαίσια του ως άνω σκοπού το TF παρέχει:

− Υπηρεσίες εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με σκοπό την φυσική ευρωστία, ευεξία, ψυχική και σωματική υγεία δια των μέσων της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
− Υπηρεσίες αποκατάστασης και της σωματικής υγείας και της βελτίωσης των σωματικών δυσλειτουργιών και ειδικότερα η αποκατάσταση μυϊκών/σκελετικών διαταραχών από ειδικούς επιστήμονες της αθλητικής επιστήμης .
− Υπηρεσίες ατομικής ή/και προσωποποιημένης (personal training) ή/και ομαδικής άσκησης και η συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας καθώς και υπηρεσίες ελεύθερης γυμναστικής, αερόβιας άσκησης, αερόβιας προπόνησης με ή χωρίς τη χρήση οργάνων (χειροκίνητων ή ηλεκτρονικών), προγραμμάτων ήπιας φυσιοθεραπείας, ευλυγισίας, θεραπευτικής γυμναστικής, κολύμβησης, χορού,  πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας.

Το TF στα πλαίσια της δραστηριότητάς του λειτουργεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις γυμναστηρίων εντός των οποίων υφίστανται χώροι ατομικής ή/και ομαδικής εκγύμνασης και προπόνησης, αποδυτήρια, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια αλλά και  άλλες εγκαταστάσεις σωματικής ευεξίας .

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του TF αποτελεί βασικό μέλημά μας. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της Πολιτικής Απορρήτου Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, έτσι ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποια είναι αυτά, τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε στην επεξεργασία αυτή και φυσικά τον λόγο για τον οποίο προβαίνουμε στις παραπάνω ενέργειες

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Κατά την εγγραφή στο γυμναστήριο(και κατόπιν ρητής δικής σας συγκατάθεσης):

1) Στοιχεία  μέλους  (όνομα και επίθετο, πατρώνυμο, διεύθυνση   κατοικίας)
2) Ημερομηνία γέννησης (σημειώνεται ότι η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες). Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους και τα Apps μας όταν είναι κάτω από 16 ετών. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα για τα παιδιά που συμμετέχουν στις εμπειρίες και τις εκδηλώσεις του TF . Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, καθώς και η ανανέωση, μεταβίβαση συνδρομής και αγορά ειδικών (ατομικών ή ειδικών) προγραμμάτων εκτός βασικής συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο της οποίας παρέχεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου) του ασκούντος την επιμέλεια, περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του Κανονισμού). Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους

3) τηλέφωνο επικοινωνίας οικίας ή/και εργασίας (σταθερό / κινητό),

4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

5) Περαιτέρω, κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες.

6) Κατά την εγγραφή του μέλους, λαμβάνει χωρά φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο (εμπεριεχόμενο στην κάρτα μέλους με κωδικό ο οποίος αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του υπολογιστή), προς απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο.

7) Στην περίπτωση διατραπεζικών συναλλαγών, ενδέχεται να συλλέγουμε, με γνωστοποίηση από εσάς ή εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιπλέον στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού.

8)Επίσης, στους χώρους του γυμναστηρίου λειτουργεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης με ειδική σήμανση πλησίον αυτών, η  οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την πρόληψη και την εξιχνίαση εγκλήματος εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα
 • για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του TF
 • για τη διαχείριση και την προστασία της περιουσίας του TF, και της περιουσίας του προσωπικού, των πελατών και άλλων επισκεπτών του και
 • για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 1. Κατά την επίσκεψη σας στα γυμναστήρια και με τη χρήση της Κάρτας Μέλους:
  Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν, κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους (η οποία είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη) περιέχει πληροφορίες για την ταυτοπροσωπία του μέλους ( όπως όνομα ,επίθετο, φωτογραφία) και τον έλεγχο ισχύος της συνδρομής του (όπως για παράδειγμα τη λήξη της συνδρομής του ή τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο TF).

Από τη χρήση της Κάρτας Μέλους συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:
α) Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Γυμναστήριο,

β) Πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του χρόνου συνδρομής σας ή των ενεργών προγραμμάτων σας.
Σε κάθε περίπτωση για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του TF και για λόγους ασφαλείας τα μέλη υποχρεούνται κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου  (card reader ή τουρνικέ).

Επιπρόσθετα το TF δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με το TF για οποιονδήποτε λόγο και ειδικά ως προς την συνεργασία σας μαζί του.

 

ΙΙΙ.Παροχή στοιχείων για τους Δικτυακούς Τόπους, τα Apps και τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εκτός από την συλλογή δεδομένων με τα προαναφερθέντα μέσα, όταν ρητά εξουσιοδοτείται, το TF χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες του ιστότοπου topfitness.gr

Οι επισκέψεις στον ιστότοπο topfitness.gr δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο topfitness.gr με σκοπό τη λειτουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας,  τη διαχείριση του λογισμικού, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της  ιστοσελίδας, και την αρτιότερη εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου topfitness.gr. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το όνομα του πάροχου της ηλεκτρονική σας διεύθυνσης  (domain name). Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Ωστόσο, όταν κάνετε χρήση ορισμένων περιεχομένων και υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, ημερομηνία γεννήσεως. Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας.

Σε κάθε περίπτωση, το TF θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας. Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες.

 Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών/βίντεο, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία  του TF, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social media – όπως για παράδειγμα facebook, instagram, youtube,κτλ), ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από το TF. Το TF δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Α. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων.

 Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Β. Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Γ. Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)-Marketing emails-Επικοινωνία

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν στο newsletter μας, παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επικοινωνιακό/προωθητικό/διαφημιστικό υλικό του TF καθώς και για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του, να ενημερώνονται για δράσεις και εκδηλώσεις και να βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (e-mails) που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας κατά την εγγραφή τους στο newsletter, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της ιστοσελίδας χωρίς να κινδυνεύουν οι χρήστες από spam. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και το είδος των συνδρομών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Ο συνδρομητής μπορεί να διαγραφεί από το newsletter μας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ενημερώνοντας μας μέσω e-mail ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» (unsubscribe) κάτω από κάθε newsletter που του αποστέλλουμε.

Δ. Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (Social plugins)

Στην διαδικτυακή προσφορά μας, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (social plugins) διαφορετικών διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Τα πρόσθετα αντιπροσωπεύουν αυτοτελείς επεκτάσεις των παρόχων των κοινωνικών δικτύων. Συνεπώς, δεν ασκούμε καμία επιρροή ως προς το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων μέσω των προσθέτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα πρόσθετα εάν δεν επιθυμείτε οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων να αποκτούν δεδομένα αναφορικά με την διαδικτυακή προσφορά ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα.

Η ιστοσελίδα του TF μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε social media (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά facebook, instagram, foursquare, youtube, twitter κτλ) που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το ίδιο. Το TF δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω social media, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

Ε. Κοινωνικά πρόσθετα με την λύση των 2 κλικ

Με την λεγόμενη λύση των 2 κλικ, σας προστατεύουμε από την καταγραφή των επισκέψεων σας στις ιστοσελίδες μας και την αξιολόγηση τους από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων. Όταν επισκέπτεστε μία σελίδα της διαδικτυακής μας προσφοράς που περιλαμβάνει τέτοια πρόσθετα, αυτά αρχικά απενεργοποιούνται. Τα πρόσθετα δεν ενεργοποιούνται μέχρι να πατήσετε το σχετικό κουμπί.

ΣΤΧάρτες Google (Google Maps)

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών «Χάρτες Google» (Google Maps) μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Ο πάροχος είναι η Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Για την χρήση των λειτουργιών της Google Maps είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP) . Αυτή η πληροφορία συνήθως διαβιβάζεται σε ένα διακομιστή (server) της Google LLC στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.  

Ζ. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ενδέχεται να παρέχουμε διασύνδεση με συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών – παρόχους που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε προσωπικού δεδομένου που διαβιβάζεται σε τρίτα μέρη μετά το πάτημα του συνδέσμου (για παράδειγμα, η διεύθυνση ΙΡ ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων από τρίτους. για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ούτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Οι έννοιες «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα που  αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εργαζόμενοι

Για τους εργαζόμενους μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα μπορεί να αποτελούν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, βιβλιάριο υγείας, ποινικό μητρώο, άδεια εργασίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, στοιχεία που αφορούν στην υγεία σας, στην οικογενειακή σας κατάσταση και στοιχεία εξαρτωμένων μελών, στην εκπαίδευση και κατάρτιση σας, στην προϋπηρεσία σας, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν για την ενάσκηση των νομίμων υποχρεώσεων μας. Σας παρέχουμε πάντοτε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως παράρτημα στη σύμβαση εργασίας σας, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα σας και τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών του TF. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας για ενημέρωση των μελών μας με θέματα σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, αλληλογραφία σχετική με την επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, καθώς και πιθανές επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με  προσφορές του TF προς τα μέλη του.

Ειδικότερα  συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:

 1. της παρεχόμενης υπηρεσίας από το TF κατά την εκτέλεση της είτε για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας, κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης
 2. του ελέγχου ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευση και παραμονή στo γυμναστήριό μας.
 3. την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mail, sms ,viber ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με προϊόντα και γενικές ή ειδικότερες προσωποποιημένες προσφορές
 4. της συμμόρφωσης του TF με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοση φορολογικού παραστατικού κλπ.
 5. της διασφάλισης του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας
 6. της δημιουργίας ανωνύμων αρχείων  πληροφοριών για συγκριτικές  στατιστικές αναλύσεις (τα οποία δεν περιέχουν  προσωπικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση)

Το TF δηλώνει ρητά ότι  δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών του και την ασφάλεια, πάντα με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία .Έτσι  σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται οικειοθελώς, σε τρίτους εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.

Οι χρήστες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων από αμέλεια, ή με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

 

Περίοδος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός άλλος χρόνος τήρησης απαιτείται ή προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας .Κατά γενικό κανόνα, το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων διαγράφονται/καταστρέφονται με τη λύση της συμβατικής μας σχέσης, εκτός και εάν για τη διατήρηση αυτών, έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται και από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό που διέπει τις συμβατικές και φορολογικές υποχρεώσεις του TF.

 

Ασφάλεια των Πληροφοριών

Παρόλο που καμία διαδικτυακή μέθοδος μετάδοσης ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι εκατό τοις εκατό ασφαλής, σας ενημερώνουμε ότι στο TF λαμβάνουμε όλα τα δυνατά φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια .Επίσης,  διαφυλάττουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ανεπίτρεπτη πρόσβαση, ενόσω εσείς απολαμβάνετε τις υπηρεσίες ή την περιήγησή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε τοπική βάση δεδομένων που δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο  και στην οποία έχει πλήρη πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του TF και μερική πρόσβαση κάποιοι εργαζόμενοι του TF .Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικότερα:

 1. Το δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που εκτελείται.
 2. Το δικαίωμα σας να ζητάτε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους.
 4. Το δικαίωμα σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας.
 5. Το δικαίωμα σας να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών
 6. Το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.
 7. Το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του γυμναστηρίου, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το TF θα σας απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το TF μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο,έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΔΠΧ η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-6475600 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακαλούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευθούν στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με την χρήση τεχνολογίας εικονοστοιχείων (pixels) ή/και κατά την διάρκεια ανάλυσης των αρχείων καταγραφής. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την γλώσσα προτίμησης, το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς καθώς και άλλες ρυθμίσεις απεικόνισης, προκειμένου να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και φιλικό για εσάς αφού δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα. Τα «cookies» χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας ασφαλούς αναζήτησης, για την προσφορά σχετικών διαφημίσεων, για τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών σε μια σελίδα, για τη διευκόλυνση εγγραφής σε online υπηρεσίες και για την προστασία των δεδομένων σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανωνύμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της προσφέροντας σας μια ευχάριστη και άνετη εμπειρία περιήγησης. Ωστόσο, δεν έχουμε σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Τα «cookies» παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία περιήγησης σε ιστοσελίδες. Χωρίς αυτά, η χρήση του παγκόσμιου ιστού και η πρόσβαση σε ιστοσελίδες θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Τα «cookies» δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να «διαβάσουμε» καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο ακόμη και αν αποθηκεύσουμε «cookies» κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του topfitness.gr ενδέχεται να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

 • Cookies απόδοσης του ιστότοπου
 • Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας
 • Διαφημιστικά Cookies
 • Cookies μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Α. Cookies απόδοσης

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος μας. Για παράδειγμα:

 • Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον Περιηγητή σας

Β. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας  παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται  και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

 • αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στον παρελθόν
 • πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπονται τον ιστότοπό μας.
 • τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των δημοσιευμένων άρθρων μας.
 • τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μας επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing κτλ) ή έρχονται απευθείας στο topfitness.gr.

Γ. Διαφημιστικά Cookies

Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένων προσφορών ή διαφημίσεων, βάσει των ενδιαφερόντων σας στην Ιστοσελίδα ή για τη διαχείριση της διαφήμισης μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα σας σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους για να σας παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση

Δ. Cookies μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

που συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί σε ένα παράθυρο (“cookie layer”) να παρέχετε την συγκατάθεση σας για την εκ μέρους μας χρήση οποιουδήποτε cookie προώθησης ή μηχανισμών εντοπισμού αντίστοιχα.

Αποκτώντας πρόσβαση στο topfitness.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.
Αν δεν αποδεχθείτε αυτά τα «cookies», μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.