ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ TOPFITNESS

Τα μέλη του γυμναστηρίου κατά την εγγραφή τους πρέπει να ενημερώνονται για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου. Ο κανονισμός λειτουργίας έχει υιοθετηθεί τόσο για την ομαλή λειτουργία του γυμναστηρίου όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:

 1. Κατά την είσοδο στο γυμναστήριο κάθε μέλος οφείλει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους στην υποδοχή και να περιμένει μέχρι αυτή να ελεγχθεί για τυχόν εκκρεμότητες ή μηνύματα που αφορούν το μέλος. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Σε περίπτωση απώλειας γίνεται αντικατάσταση.
 2. Απαγορεύεται η βίαιη φυσική ή λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του γυμναστηρίου και γενικά η ανάρμοστη συμπεριφορά προς άλλα μέλη.
 3. Τα μέλη του γυμναστηρίου απαγορεύεται να προσβάλλουν, είτε λεκτικά ή με φυσικό τρόπο, τους εργαζόμενους του γυμναστηρίου. Σε περίπτωση που επιθυμούν να παραπονεθούν για οτιδήποτε θα πρέπει να το κάνουν κόσμια στη reception του γυμναστηρίου όπου και θα καταγραφεί η παρατήρηση τους. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η συμπεριφορά των μελών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο (ακόμα και να προχωρήσει σε ακύρωση συνδρομής) και να απομακρύνει οποιονδήποτε δε συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανονισμό, δε σέβεται τους συνασκούμενούς του, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις.
 4. Τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να ενημερωθούν μόνον από την διεύθυνση και τους υπεύθυνους σχετικά με τις παροχές, τα προγράμματα και τον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου.
 5. Είναι πολιτική του γυμναστηρίου να μην υπάρχει πίστωση για την πώληση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του χώρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
 6. Όλα τα ραντεβού των επιμέρους τμημάτων του γυμναστηρίου κλείνονται από τη reception και μόνον. Απαγορεύεται η ακύρωση των ραντεβού σε διάστημα μικρότερο των 3 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται το ραντεβού έστω και αν το έχασε). Επίσης δεν επιτρέπονται κρατήσεις ή ραντεβού σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.
 7. Δεν φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των μελών τόσο στη reception όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του γυμναστηρίου. Τα μέλη του γυμναστηρίου φέρουν αποκλειστικά προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη αυτών των αντικειμένων ενώ το γυμναστήριο συνιστά στα μέλη του να μη φέρνουν πολύτιμα αντικείμενα στο γυμναστήριο.
 8. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, χρημάτων ή προσωπικών ειδών των μελών στα αποδυτήρια ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του γυμναστηρίου.
 9. Τα μέλη του γυμναστηρίου οφείλουν να προμηθεύονται, με δική τους ευθύνη, κλειδί (λουκέτο) για τη χρήση των ντουλαπιών των αποδυτηρίων. Δεν δίνονται προσωπικά ντουλαπάκια στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου. Όλα τα ντουλάπια στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ανοικτά κατά το νυχτερινό κλείσιμο του γυμναστηρίου.
 10. Απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών στους χώρους άσκησης του γυμναστηρίου ακόμη και αν αυτά συνοδεύονται.
 11. Τα μέλη του γυμναστηρίου οφείλουν να φροντίζουν για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων του γυμναστηρίου και να μην τους ρυπαίνουν.
 12. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και να χρησιμοποιούν την ατομική τους πετσέτα κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης.
 13. Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών, απαγορευμένων συμπληρωμάτων, αναβολικών, στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών στους χώρους του γυμναστηρίου.
 14. Αποτελεί ευθύνη των μελών του γυμναστηρίου να πληροφορήσουν το προσωπικό του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες του.
 15. Απαγορεύεται στους χώρους του γυμναστηρίου η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού).
 16. Τα μέλη οφείλουν να φροντίζουν με σχολαστικό τρόπο την προσωπική τους καθαριότητα και την υγιεινή.
 17. Η Διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ωραρίου λειτουργίας, των επιμέρους τμημάτων του, την αλλαγή τιμοκαταλόγου του καθώς και την πιθανή κατάργηση τμημάτων.
 18. Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο του γυμναστηρίου.
 19. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να γυμναστεί με γυμναστή της αρεσκείας του που δεν είναι μέλος του προσωπικού του γυμναστηρίου θα πρέπει να πληρώσει συνδρομή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παραμονής του γυμναστή στο γυμναστήριο.
 20. Το γυμναστήριο δεν επιστρέφει προκαταβολή ή χρήματα σε περίπτωση που το μέλος άλλαξε γνώμη σχετικά με την συνδρομή του.
 21. Τα μέλη πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από τους εσωτερικούς χώρους του γυμναστηρίου πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης της λειτουργίας του.
 22. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος καταστρέψει ή φθείρει προϊόν, όργανο γυμναστικής ή είδος του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένο να το αντικαταστήσει.
 23. Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους του γυμναστηρίου από απρόσεκτη ενέργειά του είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το γυμναστήριο για την ζημιά αυτή που προκάλεσε.
 24. Οι επισκέπτες που προσέρχονται στο γυμναστήριο μαζί με μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να παραμένουν μόνο στο χώρο αναμονής του γυμναστηρίου, εκτός και αν ζητήσουν ξενάγηση από το προσωπικό της επιχείρησης.
 25. Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να φέρουν πάντα την ενδεδειγμένη ένδυση και υπόδηση για να χρησιμοποιούν τους χώρους άσκησης του γυμναστηρίου. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το προσωπικό του γυμναστηρίου σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο ένδυσης και υπόδησης.
 26. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής – συνδρομής κάποιου μέλους το οποίο έχει παραβιάσει τους παραπάνω κανονισμούς, οπότε καταπίπτουν υπέρ του οι τυχόν χρηματικές καταβολές του μέλους που έχουν έως τότε πραγματοποιηθεί.
 27. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας καθώς και τις υποδείξεις του έμπειρου προσωπικού μας κατά την παραμονή τους στο γυμναστήριο.
 28. Η Διεύθυνση του γυμναστηρίου καθώς και το προσωπικό, βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν πρόβλημα, υπόδειξη ή επιθυμία σας.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΡΩΝ

Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο προσωπικό του γυμναστηρίου πριν αρχίσετε ένα πρόγραμμα με ελεύθερα βάρη.

Εξαιτίας του μεγάλου κινδύνου τραυματισμού ή ατυχήματος που συνοδεύει την άσκηση με ελεύθερα βάρη, πρέπει να χρησιμοποιείτε βοηθό σε όλες τις ασκήσεις που περιλαμβάνουν άρση ελευθέρων βαρών. Η μη χρήση βοηθού μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό σας.

Παρακαλούμε να επιστρέφετε τους αλτήρες τα πιάτα (βάρη), τις μπάρες και τους ελεύθερους πάγκους στη θέση από όπου τα πήρατε μετά το τέλος της χρήσης τους.

Απαγορεύεται να μπλοκάρετε τους ελεύθερους διαδρόμους κυκλοφορίας του χώρου με τα ελεύθερα βάρη ή με πάγκους.

Απαγορεύεται να πλησιάζετε τους καθρέπτες με ελεύθερους πάγκους, αλτήρες και βάρη ή μπάρες για την αποφυγή ατυχημάτων από πρόσκρουση αυτών των αντικειμένων με τον καθρέφτη.

Απαγορεύεται η εκτέλεση ασκήσεων με ελεύθερα βάρη σε μπάρες όταν αυτά δεν σταθεροποιούνται με τα ειδικά κολάρα και στις δύο πλευρές της μπάρας.

Τα βάρη πρέπει να μεταφέρονται από τις θήκες τους στις μπάρες μόνο και όχι να αφήνονται στο πάτωμα ή πάνω σε κάποιο μηχάνημα για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.

Το γυμναστήριο σας προειδοποιεί ότι η χρήση των walkman στο χώρο των ελεύθερων βαρών μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή ατύχημα δικό σας ή κάποιου άλλου ασκούμενου. Σε περίπτωση τέτοιου τραυματισμού το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης κατά την εκτέλεση ασκήσεων όπου μεγάλο βάρος στηρίζεται ή τοποθετείται στην πλάτη. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της μέσης ή των γονάτων και της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Απαγορεύονται οι επικίνδυνοι αστεϊσμοί μεταξύ των ασκούμενων στο χώρο των ελεύθερων βαρών.

Παρακαλούμε να αδειάζετε τις μπάρες από τα βάρη που χρησιμοποιείτε αφού τελειώσετε το πρόγραμμά σας.

Παρακαλούμε να αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε τραυματισμό στο προσωπικό του γυμναστηρίου.

Απαγορεύεται η μετακίνηση των οργάνων από τη θέση τους.

Σας συνιστούμε να προθερμαίνεστε πριν τη χρήση των ελεύθερων βαρών και να ακολουθείτε πρόγραμμα αποθεραπείας μετά το τέλος του προγράμματός σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες προθέρμανσης και αποθεραπείας από το προσωπικό του γυμναστηρίου.

Αν κατά τη διάρκεια της άσκησής σας νιώσετε κάποια ενόχληση σας συνιστούμε να σταματήσετε άμεσα και να απευθυνθείτε στο προσωπικό του γυμναστηρίου.

Αν νιώθετε ζαλάδες, δύσπνοια, πόνο στο στομάχι, άκρα, στήθος, ώμους, πλάτη ή σαγόνι σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση των ελεύθερων βαρών. Αν πάσχετε από κακώσεις των αρθρώσεων των κάτω άκρων σας συνιστούμε να ρωτάτε το προσωπικό σχετικά με τις επιλογές σας στο χώρο των ελεύθερων βαρών.

Αν πάσχετε από υπέρταση, οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα ή μυοσκελετικές κακώσεις σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση των ελεύθερων βαρών και να μιλήσετε με το υπεύθυνο προσωπικό του γυμναστηρίου.

Η Διεύθυνση του γυμναστηρίου καθώς και το προσωπικό, βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν πρόβλημα, υπόδειξη ή επιθυμία σας.