Προγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα κάθε γυμναστηρίου

ΤΟΥΜΠΑ

ΡΕΤΖΙΚΙ (ΠΕΥΚΑ)

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ